MC de Peelrijders
MX NEDERWEERT

Huisregels 2021

Het betreden van het circuit aan de Leveroysedijk te Nederweert-Eind geschiedt op eigen risico.

Parkeren langs de baan en op andere schadegevoelige plekken is geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club of de KNMV/MON.

Het is verboden zich te bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones. U mag zich alleen op het circuit bevinden als u aan het trainen bent op uw motor. Per rijder mag er 1 begeleider het circuit op mits hij/zij een geel hesje draagt. Kinderen/honden/etc zijn geen begeleiders en dienen achter de hekken te blijven. Begeleiders nemen plaats in de vlaggersposten en nemen indien voorzien een gele vlag mee.

U traint altijd voor eigen risico, U dient zelf te letten op gevallen rijders en andere obstakels op de baan, en de aanwijzingen van de circuitbeheerder op te volgen.

In het geval van pech of als U valt op een onoverzichtelijke plek, moet U zichzelf eerst in veiligheid brengen en direct de andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt.

Het bezit van een geldige KNMV/MON licentie is verplicht om te mogen rijden op de baan. Op verzoek van de organisator of overheidsinstantie moet U deze kunnen laten zien.

U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organisator, een andere rijder of de KNMV/MON niet aansprakelijk stellen voor enige schade die U oploopt door het aanwezig zijn op de accommodatie.

Motoren dienen op een milieumat geparkeerd te staan en u dient uw plek schoon achter te laten bij vertrek.

Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn en bij uw voertuig te blijven.

Rijden op de openbare weg of in het rennerskwartier is verboden.

U dient zich voor aanvang van uw training gemeld te hebben bij de beheerder. Deze is te herkennen aan een oranje hesje.

Men dient uiterlijk een half uur na einde training het terrein te hebben verlaten.

Ieder lid verplicht zich bij het aangaan van het volledig lidmaatschap om bij wedstrijden of anderszins nodig is te komen helpen op en om het circuit (minimaal 2 keer toezichthouden en minimaal 8 uur per jaar hulp bij andere taken). Bij het niet invullen van de toezichthouders-data volgt er een rijontzegging. Bij het niet of onvoldoende vervullen van de taken word de borg niet terugbetaald en kan de rijder geen lid worden in een opvolgend jaar.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens AVG wetgeving.

De club behoudt zich het recht voor om bij verwachte hoge opkomst het circuit enkel open te stellen voor leden met het volledige lidmaatschap.


Extra circuitregels:

We willen nogmaals benadrukken dat het een unicum is dat wij 1 begeleider per rijder het circuit op laten ter bevordering van de veiligheid. Deze begeleiders dienen een veiligheids-hesje te dragen (eigen verantwoordelijkheid of te koop bij de toezichthouder) en een gele vlag mee te nemen. Zij dienen zich te positioneren in een vlaggerspost op het circuit. Er geld maximaal 1 vlagger per post.

Kinderen, Honden, of rijders die niet actief op de motor zitten, zijn geen begeleiders en mogen niet het circuit op. Dit geldt voor alle 3 van onze circuits. Wil je het circuit verkennen, kom dan eerder naar ons circuit om vooraf aan de training een ronde te maken. Wil je bij een bocht/springbult of spoor kijken hoe andere rijder dat doen? Doe dat dan op een veilige plek tijdens jouw trainings-sessie.

Les geven/ Circuit afsnijden:

Afsnijden van het circuit mag nooit mits overlegd met de toezichthouder. Pionnen plaatsen of rijders staande houden op het circuit als in trainingsverband o.l.v een trainer mag ook niet tenzij overlegd met de toezichthouder.

E-mailen
Map
Instagram